Build Item Pharsa

Build item Pharsa Pemain Profesional Udil, Lemon dan Luminaire – Pharsa merupakan hero mage yang mempunyai skill yang merepotkan, dengan adanya Damage yang di keluarkan tersebut sangatlah besar. Selain itu juga Pharsa memiliki skill dengan jarak yang sangat jauh, di tambah dengan skill Eskape yang meresahkan menjadikan para musuh yang mendekatinya kewalahan untuk menyerang. Pada